Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Nieruchomości

Przejrzystość i Rzetelność Rozliczeń Kosztów Zarządzania

Powierzenie administracji i zarządu nieruchomością w ręce profesjonalnej, zewnętrznej firmy zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości oraz pozwala, dzięki dostępowi do wszystkich dokumentów i informacji, na znaczne usprawnienie procesu zarządzania, obniżenie poziomu kosztów administracji oraz oszczędność czasu.
Zarządy i Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych oraz właściciele mieszkań korzystających z usług Nieruchomości Małopolska Sp. z o.o. doceniają jakość usług, jaką zapewnia nasza firma w zakresie administracji nieruchomościami.

Dla zapewnienia przejrzystości prowadzonej przez nas ewidencji księgowej, używamy stworzonego specjalnie dla Administracji nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych licencjonowanego oprogramowania, który oprócz automatycznych księgowań dokumentów umożliwia elektroniczny podgląd  bieżących rozliczeń przez Właścicieli lokali w dowolnym momencie.
Naszym celem jest aby administrowane przez nas nieruchomości sukcesywnie podnosiły swój standard oraz komfort mieszkania, jak też swoją wartość. Dlatego staramy się przeprowadzać w bardzo racjonalny sposób wszelkiego rodzaju modernizacje oraz remonty.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z oferty naszej firmy administrowania nieruchomościami w Krakowie.

Nasze kompleksowe usługi można podzielić na następujące obszary działalności:
 
A/ obsługa księgowa, obejmująca rozliczenia, naliczenia, windykację, sprawozdawczość, ZUS, US, kadry i płace oraz inne.

B/ obsługa administracyjna, polegająca na  zapewnieniu sprawności technicznej nieruchomości w tym również wykonywaniu wszelkich czynności  przewidzianych przez Prawo Budowlane, kontakcie z mieszkańcami, nadzorem nad usługodawcami, wykonywaniu czynności zleconych przez Dewelopera w zakresie przewidzianym przepisami prawa,   reprezentowanie Dewelopera wobec właścicieli lokali oraz innch podmiotów takich jak Administracja Państwowa, Urzędy i inne instytucje,  oraz wszelkie inne niezbędne czynności, które zapewniają właściwe funkcjonowanie nieruchomości.
 
C/ obsługa prawna, polegająca na przygotowywaniu projektów umów, aneksów oraz ich rozwiązywanie, przygotowywanie projektów uchwał oraz innych  dokumentów, a także  windykacja należności od właścicieli lokali, . Poza tym oferujemy organizację oraz obsługę zebrań Właścicieli lokali, organizację  urzędową Wspólnoty poprzez wykonanie czynności   związanych z nadaniem numeru NIP i REGON oraz pomoc w utworzeniu rachunku bankowego.
 
D/ obsługa techniczna zapewniająca ciągłość właściwego funkcjonowania nieruchomości, całodobowe pogotowia techniczne, bardzo szybkie reakcje w przypadku awarii, doradztwo, analizy kosztów, przygotowanie kosztorysów oraz inne, w zależności od potrzeb.
 
Wszystkim naszym Klientom, zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki cenowe.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją, prosimy o kontakt; nasz przedstawiciel chętnie zaprezentuje szczegóły naszej oferty.